Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Dostęp do szczepionek

Co roku szczepionki ratują życie ponad 3 milionów ludzi na całym świecie, ale wciąż przeszło 3 miliony osób umiera z powodu braku dostępu do istniejących szczepionek.

Firma Sanofi Pasteur pragnie, aby każdy człowiek, bez względu na miejsce zamieszkania, miał dostęp do jej szczepionek.

Koszty szczepień, słabe systemy opieki zdrowotnej, a w niektórych przypadkach występujące konflikty zbrojne sprawiają, że wiele osób żyjących w najbiedniejszych krajach świata nie ma dostępu do szczepionek. Nieustannie współpracujemy z wieloma organizacjami międzynarodowymi, w tym ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), Funduszem Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF) oraz Czerwonym Krzyżem, przy których pomocy zaopatrujemy w szczepionki najbardziej potrzebujących. Dla nich opracowaliśmy odpowiednie opakowania i wprowadziliśmy politykę zróżnicowanych cen.

ŚWIATOWE PRZYMIERZE NA RZECZ SZCZEPIONEK I SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH (GAVI Alliance)
GAVI Alliance zostało założone w 2000 r. przez Fundację Billa i Melindy Gates'ów, Bank Światowy, WHO, UNICEF i producentów szczepionek, w tym Sanofi Pasteur. Organizacja ta ma na celu ratowanie życia dzieci i ochronę zdrowia ludzi poprzez powszechne szczepienia. Zadanie to realizuje poprzez wspieranie programów szczepień i programów zdrowotnych, jak również przez przyczynianie się do szybkiego wprowadzania nowych szczepionek.
Sanofi Pasteur popiera działania GAVI Alliance na rzecz poprawy infrastruktury niezbędnej do prawidłowego wykonywania szczepień oraz na rzecz wdrażania programów badawczo-rozwojowych skierowanych na choroby, które szczególnie dotykają kraje rozwijające się. Tradycyjnie Sanofi Pasteur prowadzi również politykę zróżnicowanych cen, która ma ułatwić dostęp do szczepionek w krajach, w których działa GAVI Alliance.

ŚWIATOWA INICJATYWA NA RZECZ ERADYKACJI POLIOMYELITIS (GPEI)
Światowa Inicjatywa na rzecz Eradykacji Poliomyelitis prowadzona przez rządy krajów, WHO, Rotary International, Amerykańskie Ośrodki Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (CDC) oraz UNICEF, jest największą w historii inicjatywą na rzecz zdrowia publicznego. Od 1988 r., przeciw poliomyelitis zaszczepiono około 2 miliardów dzieci na całym świecie dzięki bezprecedensowej współpracy ponad 200 krajów i 20 milionów wolontariuszy, popartej międzynarodowymi funduszami w wysokości 3 miliardów USD. Jako solidny dostawca i partner, firma Sanofi Pasteur pozostaje w pełni zaangażowana w działania Światowej Inicjatywy na rzecz Eradykacji Poliomyelitis. Jesteśmy największym korporacyjnym darczyńcą na rzecz tej inicjatywy. Od roku 1988 przekazaliśmy 120 milionów dawek doustnej szczepionki przeciw poliomyelitis, co umożliwiło zaszczepienie dzieci w pięciu dotkniętych wojną krajach Afryki: Angoli, Liberii, Sierra Leone, Somalii i Południowym Sudanie.

EPIVAC: BUDOWA INFRASTRUKTURY
EPIVAC jest inicjatywą Sanofi Pasteur na rzecz GAVI Alliance. Jest to program realizowany przez Agencję Medycyny Profilaktycznej  (the Agence de Médecine Préventive ), opracowany we współpracy z rządami, uniwersytetami (Cocody-Abidjan in Ivory Coast, and Paris-Dauphine in France), przy współdziałaniu WHO, UNICEFu, Funduszu Szczepień (Vaccine Fund) i innych partnerów, działających na obszarze Afryki.

Celem programu jest szkolenie lekarzy zaangażowanych w realizację programów szczepień ochronnych w jedenastu krajach Afryki Środkowej i Zachodniej. Personel medyczny otrzymuje dyplomowy kurs z organizacji i zarządzania w zakresie szczepień ochronnych w krajach rozwijających się, obejmujący takie zagadnienia jak epidemiologia, informatyka stosowana, wakcynologia oraz zarządzanie programami zdrowotnymi. Szkolenie to służy poprawie dostępu do szczepionek w najuboższych krajach świata.

Więcej informacji na stronach:
GAVI Alliance
GPEI
Epivac