Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

DZIEDZICTWO SANOFI PASTEUR

Dziedzictwo Sanofi Pasteur – pobierz dokument

Cztery drogi, jeden cel

Początki firmy Sanofi Pasteur sięgają końca XIX wieku i są ściśle związane z osiągnięciami Ludwika Pasteura, rodziny Mérieux, Johna Fitzgeralda i Richarda Slee. Chociaż każdy z nich obrał swoją własną drogę, przyświecał im wspólny cel – ochrona ludzi przed chorobami zakaźnymi.

Sanofi Pasteur to firma o światowym zasięgu oparta na innowacji, naukowej dyscyplinie i międzynarodowej współpracy. Jesteśmy dumni z naszego bogatego dziedzictwa i stale czerpiemy inspirację z prac pionierów, którzy dali początek firmie.

Ludwik Pasteur: naukowiec-wizjoner
Ludwik Pasteur dokonał w trakcie swojej kariery wielu odkryć, które zrewolucjonizowały nowoczesną medycynę i stworzyły podstawy mikrobiologii. Jego prace oparte były na opracowanej przez niego teorii „wywoływania chorób przez zarazki”, w której dowodził, że choroby zakaźne są powodowane przez drobnoustroje. W ślad za tą teorią Pasteur odkrył, że wstrzyknięcie osłabionej postaci drobnoustroju może ochronić organizm przed chorobą wywoływaną przez ten drobnoustrój. Odkrycie to doprowadziło do opracowania wielu szczepionek, w tym szczepionki przeciw wściekliźnie, podanej człowiekowi po raz pierwszy w 1885 r. Prace Pasteura doprowadziły również do zmiany podejścia do zakażeń szpitalnych i bezpieczeństwa żywności.
Pasteur poświęcił ostatnie lata życia założeniu Instytutu Pasteura, organizacji non-profit, która nadal działa na rzecz ochrony ludzi przed chorobami zakaźnymi. Sanofi Pasteur od lat utrzymuje uprzywilejowane relacje z Instytutem.

Rodzina Mérieux: trzy pokolenia innowatorów

Trzy pokolenia rodziny Mérieux — Marcel, jego syn Charles i wnuk Alain — poświęcili swoje życie ochronie ludzi przed chorobami zakaźnymi. Najważniejszym osiągnięciem Instytutu Mérieux było opracowanie produkcji szczepionek na skalę przemysłową, co umożliwiło szczepienie dużej liczby ludzi we względnie krótkim czasie. W 1974 r. dzięki technikom opracowanym przez Instytut udało się powstrzymać epidemię meningokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych typu A i C w Brazylii, gdzie zaszczepiono 90 milionów osób w ciągu dziewięciu miesięcy.

John Fitzgerald: pionier w dziedzinie zdrowia publicznego w Kanadzie

John Fitzgerald miał wizję wytwarzania ratujących życie produktów na potrzeby zdrowia publicznego po cenach dostępnych dla każdego. Firma Connaught Laboratories, założona przez Fitzgeralda w 1914 r., rozwijała się szybko, wytwarzając szczepionki i surowice przeciw błonicy, ospie prawdziwej, tężcowi i meningokokowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych. Firma przyczyniła się również w istotny sposób do walki z poliomyelitis. Dr Jonas Salk, po opracowaniu pierwszej iniekcyjnej szczepionki przeciw poliomyelitis, wykorzystał technologie opracowane przez naukowców firmy Connaught do wytwarzania swojej szczepionki na dużą skalę, co pozwoliło zakończyć trwającą w latach 50. XX wieku epidemię w Ameryce Północnej.

Richard Slee: pionier w dziedzinie szczepionek

W 1897 r. Richard Slee utworzył w Swiftwater w stanie Pensylwania zakłady Pocono Biological Laboratories, gdzie rozpoczął produkcję nowego typu szczepionki przeciw ospie prawdziwej. Ponad 100 lat później jego spuścizna pozostaje nienaruszona — w 1980 r. eradykacja ospy została oficjalnie uznana na całym świecie, a powiększające się laboratorium stało się siedzibą firmy Sanofi Pasteur w Stanach Zjednoczonych.