Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Firma Sanofi ogłasza współpracę z fundacją Billa i Melindy Gatesów w zakresie poszukiwania nowych szczepionek

29 Listopada 2013

 

- Należy się spodziewać przyspieszenia rozwoju i efektywniejszych strategii prac badawczo-rozwojowych -

 

Lyon, Francja i Rio de Janeiro, Brazylia – 29 października 2013 r. – Spółka Sanofi Pasteur, część koncernu  Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) zajmująca się szczepionkami, ogłosiła nawiązanie współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów. Współpraca obejmie badanie i opracowywanie nowych platform i metod mających na celu przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych nad szczepionkami, ze szczególnym uwzględnieniem takich, które mają znaczenie dla zdrowia w skali światowej. Komunikat ten został ogłoszony podczas konferencji Grand Challenges in Global Health w Rio de Janeiro, Brazylia, w trakcie sesji poświęconej technologiom dostępnym cenowo dla krajów rozwijających się. Pierwsza konferencja z cyklu zainicjowanego przez Fundację Gatesów, poświęconego utrzymującym się problemom z poprawą zdrowia i rozwoju w ubogich krajach, odbyła się po raz pierwszy w 2003 r.
Vaccine Discovery Partnership (VxDP) jest nowo utworzonym, formalnym mechanizmem, w ramach którego Fundacja Gatesów może bezpośrednio współpracować z firmą Sanofi Pasteur i z innymi producentami szczepionek. Zapewnia on zintegrowaną, prostą i trwałą współpracę bazującą na zawartym w jej sprawie porozumieniu.
Porozumienie zawarte z Fundacją Gatesów ułatwia nam prowadzenie wspólnych działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z nowatorskimi koncepcjami, technologiami, platformami i strategiami interesującymi dla obu stron – wyjaśnił John Shiver, PhD, Starszy Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju firmy Sanofi Pasteur. – Program ten zapewnia mechanizm umożliwiający kontynuację prac badawczo-rozwojowych nad potencjalnymi nowymi szczepionkami w fazach przedklinicznych i klinicznych, aż do badań klinicznych fazy IIa włącznie – kontynuował.
Według Shivera nawiązanie współpracy umożliwi Fundacji Gatesów i jej partnerom z branży farmaceutycznej przyspieszenie prac rozwojowych nad potencjalnymi szczepionkami przeznaczonymi do stosowania w krajach rozwijających się. Co więcej, pozwoli przy tym firmom farmaceutycznym na opracowanie i wypróbowanie nowych technologii przydatnych w realizacji również innych programów badawczo-rozwojowych. Oczekuje się, że partnerstwo VxDP zainicjowane przez Fundację Gatesów doprowadzi do zmniejszenia kosztów i czasochłonności prac nad skutecznymi szczepionkami.
Szczepionki są jednym z najpotężniejszych narzędzi pozwalających na ratowanie i poprawę jakości życia – stwierdził Trevor Mundel, prezes działu Global Health Fundacji Billa i Melindy Gatesów. – Nasza współpraca pozwoli przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe nad skutecznymi i przystępnymi cenowo szczepionkami, które ostatecznie przyniosą korzyści najbiedniejszym ludziom na świecie. Cieszę się, że firma Sanofi zdecydowała się na udostępnienie swojej wiedzy i zasobów.
Firma Sanofi Pasteur współpracowała już z Fundacją Gatesów przy innych projektach, takich jak prace nad szczepionką przeciwko wirusowi HIV oraz dystrybucja inaktywowanej (w przeciwieństwie do doustnej) szczepionki przeciw polio na całym świecie w celu całkowitego wyeliminowania tej choroby.
Trudno byłoby jednej organizacji sfinansować te trudne przedsięwzięcia bez nawiązania współpracy – dodał Shiver. Fundacja Gatesów będzie aktywnie wspierać te pilotażowe programy, podczas gdy my będziemy zapewniać równoważny wkład w postaci zasobów i wiedzy specjalistycznej. Będziemy także czuwać nad tym, aby, dzięki mechanizmom globalnego udostępniania, innowacyjne wyniki tych prac przyniosły korzyści tym ludziom, którzy ich najbardziej potrzebują.

Informacje o Sanofi

Grupa Sanofi jest międzynarodową firmą farmaceutyczną, zaangażowaną w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi-Aventis Sp. z o.o. – producent leków innowacyjnych i OTC (bez recepty), Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży producent dermokosmetyków, Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich oraz Merial, światowy lider w branży weterynaryjnej. Jedna z 82 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie. Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.sanofi.pl


Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwościami, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupa Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

 

Kontakt:

Dział Komunikacji Sanofi
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Telefon: +48 22 280 07 53,
mob. +48 695 588 881
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com
www.sanofipasteur.com

Dział Komunikacji Sanofi
Anna Cywińska
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
Telefon: +48 22 280 06 63,
mob. +48 691 433 139
Anna.Cywinska@sanofi.com
www.sanofipasteur.com