Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

„Eradykacja polio w Indiach to sygnał do działania dla nas wszystkich” – mówi Dyrektor Generalny Sanofi Pasteur.


11 lutego, 2014

 

 

Lyon, Francja – 11 lutego, 2014 r. – Firma Sanofi Pasteur, część koncernu Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) zajmująca się szczepionkami wezwała dziś przedstawicieli przemysłu na całym świecie do pomocy w walce o całkowitą eradykację polio, skoro Indie zrobiły już tak dużo na drodze do zwyciężenia tej choroby. Dyrektor generalny tej dużej firmy zajmującej się badaniem i rozwojem szczepionek oraz ich produkcją mówi – To jest niepowtarzalna okazja dla naszego pokolenia, być może jedyna taka w życiu. To właśnie od nas zależy teraz to, czy uda nam się budować na tym, co udało się osiągnąć Indiom. Nie śmielibyśmy potem mówić naszym wnukom, że pozwoliliśmy uciec polio w momencie gdy było już w przysłowiowym narożniku.

Olivier Charmeil przesłał dziś pismo do dyrektorów Rotary International gratulując zarówno krajowi, jak i członkom organizacji, których praca dała w efekcie ogromne osiągnięcie jakim jest uwolnienie Indii od poliomyelitis. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła działania Rotary International jako inspirujące. Olivier Charmeil poinformował, że liderzy biznesu połączyli siły wspierając światowe organizacje, takie jak WHO czy Unicef, po to, aby pomóc Indiom eradykować polio.

- Wasz przykład pokazuje, co może zdziałać multidyscyplinarne prywatno-publiczne partnerstwo. Jestem dumny, że od dawna jesteśmy partnerem Rotary International – napisał Charmail.

Prezydent Indii, Shri Pranaba Mukherjee, wraz z premierem, dr. Manmohanem Singhiem i innymi dygnitarzami świętował dziś na spotkaniu w New Delhi trzy lata bez odnotowanego przypadku polio w Indiach. Na spotkaniu obecna była dyrektor generalna WHO, Margaret Chan. Ostatni przypadek polio w Indiach odnotowano w stanie Bengal Zachodni 13 stycznia 2011 roku.

W skali światowej Sanofi Pasteur dostarcza najwięcej szczepionek przeciw polio – zarówno w formie zastrzyku, jak i doustnych. Możliwości produkcyjne firmy i używane nowe technologie sprawiają, że inaktywowana szczepionka przeciw polio (IPV) jest w zasięgu finansowym potrzebujących. Szczepionki te stanowią istotny element w przyszłej walce o całkowitą eradykację polio na świecie. Sanofi Pasteur jest od dawna partnerem dla rządów na całym świecie, opracowując, produkując i dostarczając szczepionki przeciw poliomyelitis.


Informacje ogólne

Indie były największym z czterech endemicznych krajów występowania wirusa polio. Wyeliminowanie polio z tego kraju było największym wyzwaniem w procesie eradykacji wirusa na świecie. Wirus poliomyelitis jest przekazywany z człowieka na człowieka dość często w niektórych rejonach pozostałych trzech krajów. Czasami odnotowuje się przypadki zachorowań w innych krajach, ale wszystkie związane są z transmisją wirusa z tych trzech, endemicznych rejonów. W krajach o niskich dochodach zdarzają się również przypadki występowania objawów przypominających chorobę wywoływaną przez polio, a wynika to ze stosowania szczepionki doustnej (OPV). W aktualnej fazie przejściowej szczepionki OPV to idealny sposób na kontrolę polio w Indiach, dzięki masowej kampanii szczepień. Jednakże, ze względu na fakt, iż szczepionki tego typu zawierają osłabioną formę wirusa, dąży się do tego, aby stopniowo zastępować ją inaktywowaną szczepionką domięśniową (IPV). Przyświeca temu cel całkowitego wyeliminowania poliomyelitis na świecie.

Na początku 2013 roku, grupa ekspertów działających przy WHO - SAGE (Immunization Strategic Advisory Group of Experts) zarekomendowała, aby każdy kraj do 2015 roku wprowadził przynajmniej jedną dawkę szczepionki IPV do rutynowego programu szczepień ochronnych. Jest to założenie wynikające z przyjętego planu światowej eliminacji polio - „Polio Endgame Strategic Plan".

Sanofi Pasteur, wiodący dostawca szczepionek IPV i OPV, od ponad 20 lat jest partnerem Globalnej Inicjatywy na rzecz eradykacji polio (GPEI) oraz WHO. W 2013 roku firma zobowiązała się do 2017 roku zapewnić 1,7 miliarda dawek szczepionki OPV, w akcie wsparcia programu szczepień GPEI. W 1982 roku firma Sanofi Pasteur zarejestrowała pierwszą wzmocnioną szczepionkę IPV, która obecnie dystrybuowana jest na całym świecie jako samodzielna szczepionka bądź jako część pediatrycznej szczepionki skojarzonej, chroniącej przed wieloma chorobami. Od tego czasu, firma Sanofi Pasteur dostarczyła ponad 800 milionów dawek IPV i szczepionek zawierających IPV.


O polio

Według WHO polio (poliomyelitis) dotyka głównie dzieci poniżej piątego roku życia. Jedna na 200 infekcji powoduje nieodwracalny paraliż. Spośród osób sparaliżowanych umiera 5-10% z powodu zwiotczenia mięśni oddechowych.

Od 1988 roku nastąpił spadek zachorowań na polio o 99% (z 350 000 przypadków notowanych wówczas do 230 przypadków w 2012 roku). Redukcja ta jest efektem globalnych działań zmierzających do zwalczenia wirusa. W 2013 roku jedynie trzy kraje pozostają endemiczne (Afganistan, Nigeria, Pakistan), podczas gdy w 1988 roku było tych krajów 125. Gdy jakiekolwiek dziecko jest zarażone polio, oznacza to, że dzieci we wszystkich krajach są narażone na chorobę.

Ewentualne niepowodzenie w usunięciu polio z tych trzech ostatnich bastionów może spowodować wystąpienie rocznie 200 000 przypadków zachorowań na całym świecie w ciągu następnych 10 lat. W większości krajów, wysiłki na rzecz eradykacji wirusa dały krajom możliwości do zwalczenia innych chorób zakaźnych, dzięki wdrożeniu systemów nadzoru oraz szczepień. Więcej informacji na stronie:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/


Informacje o Sanofi

Sanofi jest globalnym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl


Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupa Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

 

Kontakt:

Dział Komunikacji Sanofi
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Telefon: +48 22 280 07 53,
mob. +48 695 588 881
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com
www.sanofipasteur.com

Dział Komunikacji Sanofi
Anna Cywińska
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
Telefon: +48 22 280 06 63,
mob. +48 691 433 139
Anna.Cywinska@sanofi.com
www.sanofipasteur.com