Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Inaktywowane szczepionki przeciw polio szeroko dostępne dla dzieci na świecie w celu całkowitej eradykacji wirusa.


28 lutego, 2014

 

- Firma Sanofi Pasteur współpracuje z globalnymi partnerami, aby dać dostęp do ogromnychilości inaktywowanych szczepionek przeciw polio (IPV) w przystępnej cenie -

 

Lyon, Francja – 28 lutego, 2014 r. – Firma Sanofi Pasteur, część koncernu Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) zajmująca się szczepionkami ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż planuje dalsze zaangażowanie w działania społeczności międzynarodowej na rzecz eliminacji wirusa polio. Organizacja UNICEF, która zamawia szczepionki odpowiadające globalnym zapotrzebowaniom, zapowiedziała, że zakupi znaczną ilość inaktywowanych szczepionek przeciw polio (IPV) od Sanofi Pasteur i udostępni je krajom w zależności od ich potrzeb i kalendarzy szczepień. Aby całkowicie eradykować polio w 2018 roku, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje, aby do końca 2015 roku, w 120 krajach gdzie stosuje się doustną szczepionkę przeciw polio (OPV) każde dziecko przyjęło przynajmniej jedną dawkę szczepionki IPV.

Celem zapewnienia szybkiego i szerokiego dostępu do IPV (domięśniowej szczepionki przeciw polio), Sanofi Pasteur – największy na świecie dostawca IPV – wraz z Fundacją Billa i Melindy Gatesów opracowali wspólny mechanizm wspierający finansowanie, oparty na wkładzie finansowym obu podmiotów. Mechanizm ten powoduje, iż Sanofi Pasteur może zaoferować 73 najbiedniejszym krajom świata szczepionkę IPV w cenie ok. 1 euro za dawkę. GAVI Alliance, globalne partnerstwo na rzecz szczepień, zapewni, że szczepionka ta będzie w tych krajach włączona do rutynowych schematów szczepień.

Zapowiedź ta podkreśla zaangażowanie firmy Sanofi Pasteur , która oferuje nieporównanie duże ilości wysokiej jakości szczepionek IPV dla wielu krajów, dostosowując cenę produktu do sytuacji ekonomicznej danego kraju.

- WHO traktuje dzisiejszą zapowiedź zmniejszenia kosztów szczepionek IPV jako ważny krok w walce z polio – informuje dyrektor generalna WHO, Margaret Chan. – Jest to sygnał potwierdzający ogromne zaangażowanie partnerów na rzecz eradykacji polio – dodaje.

- Zmniejszenie ceny szczepionki IPV dla najbiedniejszych krajów świata likwiduje barierę, stojącą na drodze do świata wolnego od polio. To znaczący postęp, który zapewni każdemu dziecku, niezależnie od tego gdzie ono mieszka, ochronę dzięki tej podstawowej szczepionce – mówi Bill Gates, współprzewodniczący Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

- Pracownicy Sanofi Pasteur są dumni, że pomagają zwalczyć wirusa polio na świecie, co wpisuje się w naszą misję wspierania zdrowia publicznego – mówi Olivier Charmeil, dyrektor generalny Sanofi Pasteur.

- W ramach naszego wieloletniego zobowiązania do zwalczania polio, w partnerstwie z organizacjami, takimi jak: WHO, UNICEF, GAVI, CDC, Rotary International oraz Fundacją Billa i Melindy Gatesów, robimy wszystko, co możliwe, aby finalnie zamknąć sprawę – dodaje Charmeil.

- To wielki krok naprzód w dziedzinie walki z polio na świecie – informuje Seth Berkley, dyrektor generalny GAVI Alliance. – Spodziewamy się, że pierwsze kraje wprowadzą szczepionkę IPV z pomocą GAVI Alliance jeszcze w tym roku. Rozpoczyna się ekscytujący etap, w którym rozszerza się katalog rutynowych szczepień, tak aby jeszcze więcej dzieci mogło korzystać z ich ochrony – dodaje.

Wprowadzenie do 120 krajów szczepionki IPV, która jest stosowana w większości krajów rozwiniętych od lat, jest koniecznym krokiem w kierunku osiągnięcia świata wolnego od polio do 2018 roku. Plan przyjęty przez Globalną Inicjatywę na rzecz eradykacji polio (GPEI) przyjęty na lata 2013-2018 został w 2013 roku zatwierdzony przez 194 kraje. Plan zakłada zakończenie transmisji polio poprzez poprawienie programów rutynowych szczepień, a zarazem stworzenie systemowych rozwiązań do walki z innymi wyzwaniami zdrowotnymi na świecie.

Wprowadzenie co najmniej jednej dawki IPV i stopniowe odchodzenie w ciągu najbliższych kilku lat od doustnej szczepionki przeciwko polio (OPV) na rzecz szczepionki domięśniowej (IPV), jest kluczem do położenia kresu transmisji wirusa polio i poprawy wskaźników szczepień. Ponieważ OPV zawiera bardzo osłabioną postać żywego wirusa polio, dąży się do tego, aby stopniowo zastępować ją inaktywowaną szczepionką domięśniową (IPV). Przyświeca temu cel całkowitego wyeliminowania poliomyelitis na świecie.


Zobowiązanie Sanofi Pasteur do wyeliminowania polio

Firma Sanofi Pasteur dokonała znacznych inwestycji w nowoczesne technologie, aby produkować bardzo duże ilości IPV – nawet do 300 milionów dawek rocznie. Firma opracowała opakowania zawierające także 5 fiolek szczepionki (w dodatku do opakowań z 10 fiolkami), celem ograniczenia marnotrawstwa. Prowadzi działania na rzecz regulacji szczepień w ponad 100 krajach i udziela się ekspercko w kwestiach naukowych, systemowych i technicznych.

Sanofi Pasteur, wiodący dostawca szczepionek IPV i OPV od ponad 20 lat jest partnerem Globalnej Inicjatywy na rzecz eradykacji polio (GPEI) oraz WHO. W 2013 roku firma zobowiązała się do 2017 roku zapewnić 1,7 miliarda dawek szczepionki OPV, w akcie wsparcia programu szczepień GPEI. W 1982 roku firma Sanofi Pasteur zarejestrowała pierwszą szczepionkę IPV, która obecnie dystrybuowana jest na całym świecie jako samodzielna szczepionka bądź jako część pediatrycznej szczepionki skojarzonej, chroniącej przed wieloma chorobami. Od tego czasu, firma Sanofi Pasteur dostarczyła ponad 800 milionów dawek IPV i szczepionek zawierających IPV.


O polio

Według WHO polio (poliomyelitis) dotyka głównie dzieci poniżej piątego roku życia. Jedna na 200 infekcji powoduje nieodwracalny paraliż. Spośród osób sparaliżowanych umiera 5-10% z powodu zwiotczenia mięśni oddechowych.

Od 1988 roku nastąpił spadek zachorowań na polio o 99% (z 350 000 przypadków notowanych wówczas do 230 przypadków w 2012 roku). Redukcja ta jest efektem globalnych działań zmierzających do zwalczenia wirusa. W 2013 roku jedynie trzy kraje pozostają endemiczne (Afganistan, Nigeria, Pakistan), podczas gdy w 1988 roku było tych krajów 125. Gdy jakiekolwiek dziecko jest zarażone polio, oznacza to, że dzieci we wszystkich krajach są narażone na chorobę.

Ewentualne niepowodzenie w usunięciu polio z tych trzech ostatnich bastionów może spowodować wystąpienie rocznie 200 000 przypadków zachorowań na całym świecie w ciągu następnych 10 lat. W większości krajów, wysiłki na rzecz eradykacji wirusa dały krajom możliwości do zwalczenia innych chorób zakaźnych, dzięki wdrożeniu systemów nadzoru oraz szczepień.

Więcej informacji na stronie: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs114/en/


Informacje o Sanofi

Sanofi jest globalnym liderem w dziedzinie ochrony zdrowia, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl


Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupa Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

 

Kontakt:

Dział Komunikacji Sanofi
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Telefon: +48 22 280 07 53,
mob. +48 695 588 881
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com
www.sanofipasteur.com

Dział Komunikacji Sanofi
Anna Cywińska
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
Telefon: +48 22 280 06 63,
mob. +48 691 433 139
Anna.Cywinska@sanofi.com
www.sanofipasteur.com