Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Sanofi Pasteur rozpoczyna współpracę z południowokoreańską firmą SK Chemicals Co. nad łączoną szczepionką przeciw pneumokokom.


19 marca, 2014 r.

 

- Długoterminowa strategiczna współpraca celem opracowania i komercjalizacji innowacyjnej szczepionki przeciw zakażeniu pneumokokowemu jest odpowiedzią na potrzeby zdrowia publicznego na świecie -

 

Lyon, Francja – 19 marca, 2014 r. - Firma Sanofi Pasteur, część koncernu Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) zajmująca się szczepionkami ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż nawiązała długoterminową strategiczną współpracę z firmą SK Chemicals Co., aby wspólnie opracować innowacyjną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom (PCV). Na mocy tej umowy Sanofi Pasteur otrzyma dostęp do globalnego rynku szczepionek przeciw pneumokokom wartego 4 miliardy dolarów. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje stosowanie szczepionki PCV we wszystkich krajach.

Umowa współpracy obejmuje badań i rozwoju, produkcji i komercjalizacji szczepionki pneumokokowej prewencyjny choroby. W ramach umowy, Sanofi dokona płatności do-przodu o 23 mln USD z SK Chemicals Co Obie firmy będą wspólnie inwestować w rozwój projektu szczepionki PCV i, jeśli się powiedzie, SK Chemicals będzie produkować innowacyjne szczepionki w jego zakład produkcyjny znajduje się w An-dong - południowej części Korei.Produkt, po rejestracji, zostanie zapoczątkowany globalnie przez Sanofi Pasteur ze wspólnych dochodów spoza Korei, gdzie SK będzie komercjalizować je z wyłącznych praw.

Umowa określa warunki współpracy w obrębie badań i rozwoju, produkcji i komercjalizacji ochronnej szczepionki przeciw pneumokokom. Zgodnie z ustaleniami, Sanofi zapłaci firmie SK Chemicals Co. kwotę 23 milionów dolarów. Obie firmy będą wspólnie inwestować w projekt rozwoju szczepionki PCV. W przypadku powodzenia, SK Chemicals będzie produkować innowacyjne szczepionki w swoim zakładzie, zlokalizowanym w An-dong w południowej części Korei. Zarejestrowany produkt będzie dystrybuowany globalnie przez Sanofi Pasteur i finansowany ze wspólnych dochodów spoza Korei. Tam SK Chemicals Co. będzie komercjalizować produkt na zasadach wyłączności.

- Firma Sanofi Pasteur jest zobowiązana do realizowania strategii otwartych innowacji celem rozwiązania globalnych problemów zdrowia publicznego. Współpraca z SK Chemicals Co. będzie przykładem partnerstwa opartego na obopólnej korzyści, mocnych stronach i doświadczeniu każdej z firm – informuje dyrektor generalny Sanofi Pasteur, Olivier Charmeil. – Dzięki tej umowie, Sanofi Pasteur powiększy swój unikalny katalog produktów, czerpiąc korzyści z otwartych innowacji – dodaje.

- To kamień milowy dla SK i Korei – mówi In-Serk Lee, dyrektor generalny SK Chemicals Co. – Jesteśmy dumni ze współpracy z Sanofi Pasteur, jednego ze światowych liderów w branży szczepionek. I z tego, że możemy wspólnie rozwijać i produkować w Korei najwyższej jakości innowacyjną szczepionkę, mającą potencjał do tego, aby być dystrybuowaną na całym świecie – dodaje.

Według WHO choroby wywoływane przez Streptococcus pneumoniae (pneumokoki), takie jak zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych, czy bakteriemia, stanowią poważny problem dla światowego zdrowia publicznego. Zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok oraz zapalenie oskrzeli są bardziej powszechnymi, ale mniej poważnymi objawami infekcji. Szacuje się, że rocznie występuje około 14,5 milionów przypadków poważnych zachorowań spowodowanych zakażeniem pneumokokami, co powoduje około 826 tysięcy zgonów wśród dzieci w wieku 1-59 miesięcy.

Firma SK Chemicals Co. ostatnio zaprezentowała swój najnowocześniejszy zakład produkcyjny. Produkuje się tam obecnie różne szczepionki do badań klinicznych. Po etapie testowania zakład rozpocznie produkcję szczepionek na dużą skalę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.


O zakażeniu pneumokokowym

W krajach rozwiniętych poważne choroby spowodowane zakażeniem pneumokokami występują głównie u dzieci poniżej drugiego roku życia oraz u osób starszych. W krajach rozwijających się zachorowania występują często u dzieci poniżej dwóch lat, w tym u noworodków. Występowanie w populacji osób starszych jest w dużej mierze nieznane. Zakażenie HIV oraz innymi chorobami związanymi z obniżoną odpornością znacznie zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób spowodowanych zakażeniem pneumokokami. Rosnąca antybiotykoodporność tych bakterii podkreśla pilną potrzebę stosowania szczepionek, w celu profilaktyki powodowanych przez nie chorób.


Informacje o Sanofi

Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl


Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupa Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

Kontakt:

Dział Komunikacji Sanofi
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Telefon: +48 22 280 07 53,
mob. +48 695 588 881
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com
www.sanofipasteur.com

Dział Komunikacji Sanofi
Anna Cywińska
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
Telefon: +48 22 280 06 63,
mob. +48 691 433 139
Anna.Cywinska@sanofi.com
www.sanofipasteur.com