Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Pentawalentna szczepionka pediatryczna Shantha zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia


05 maja, 2014 r.

 

- Shan5 to pierwsza szczepionka opracowana wspólnie przez firmę indyjską i jej spółkę macierzystą, Sanofi Pasteur -

 

Lyon, Francja – 05 maja, 2014 r. - Firma Sanofi Pasteur, część koncernu Sanofi (EURONEXT: SAN i NYSE: SNY) zajmująca się szczepionkami ogłosiła w dniu dzisiejszym, iż jej pediatryczna szczepionka pentawalentna Shan5, opracowana i wyprodukowana przez oddział firmy w Indiach, Shantha Biotechnics w Hajdarabadzie, została zatwierdzona przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Przyznanie tego statusu zostało oparte na kompleksowym przeglądzie danych dotyczących procesu produkcji i właściwościach samego produktu oraz na pozytywnej opinii audytorów WHO, którzy dokonali inspekcji zakładów Shantha. Szczepionka Shan5 ™ została zakwalifikowana do zakupu przez agendy ONZ, głównie przez UNICEF. Oznacza to, że więcej dzieci na całym świecie otrzyma dostęp do najnowszej, wysokiej jakości, płynnej szczepionki „5 w 1”, jak również to, że zostaną zabezpieczone dostawy szczepionek na ponad 50 rynków w krajach rozwijających się oraz krajach o niskich dochodach.

- Shan5 jest pierwszym produktem, który łączy talent i zasoby Shantha i Sanofi Pasteur - powiedział Olivier Charmeil, dyrektor generalny i prezes Sanofi Pasteur.

- Obecnie znaczna liczba dzieci rodzących się każdego roku nie ma dostępu do nowoczesnych programów szczepień. Poprzez duże dostawy wysokiej jakości szczepionek w cenach przystępnych dla krajów o niskich dochodach oraz krajów rozwijających się, Shantha będzie przyczyniać się do wypełniania tej luki z korzyścią dla dzieci i ich rodziców – dodał.

Shan5 jest produkowana w najnowocześniejszej fabryce Shantha w Hajdarabadzie w Indiach i została dopuszczona do obrotu w tym kraju w marcu 2014 roku.

- W procesie opracowywania Shan5 ™ korzystaliśmy z ponad 50-letniego doświadczenia Sanofi Pasteur w zakresie szczepionek przeciw krztuścowi i szczepionek skojarzonych. Mieliśmy również zapewnienie utrzymania sprawnych procesów produkcyjnych oraz gwarancję zachowania międzynarodowych standardów jakości – poinformował Harish Iyer, dyrektor generalny Shantha. - Zakład produkcyjny Shantha w Indiach będzie produkował na potrzeby samych Indii, a także zapewni firmie Sanofi Pasteur dostęp do innych rynków szczepionek na całym świecie.


O Shantha

Firma Shantha, która została przejęta przez Sanofi Pasteur Holding w 2009 roku, jest pionierem biotechnologii w krajach rozwijających się. Założona przez doktora K. I. Varaprasada Reddy’ego w 1993 roku w Hajdarabadzie w Indiach, Shantha jest w pełni zintegrowaną firmą biotechnologiczną, zaangażowaną w prace badawczo-rozwojowe, produkcję i marketing.

Misją Shantha jest rozwój, produkcja i sprzedaż korzystnych cenowo oraz spełniających najwyższe standardy międzynarodowe produktów na rynku ochrony zdrowia. Produkty Shantha uzupełniają portfolio firmy Sanofi Pasteur. Poza Shan5 , jeszcze trzy szczepionki zostały zatwierdzone przez WHO: szczepionka przeciwko cholerze - Shanchol, Shanvac-B ® - szczepionka przeciw WZW typu B oraz szczepionka przeciw tężcowi - ShanTT .

Sanofi Pasteur i Shantha opracowują także nową szczepionkę przeciwko rotawirusom oraz pediatryczną szczepionkę skojarzoną, opartą na Shan5 , która będzie zawierać inaktywowaną szczepionkę Sanofi Pasteur przeciw polio (IPV), a jej celem ma być eradykacja polio.


O Shan5

Shan5 to w pełni płynna, wygodna, bezpieczna, wysokiej jakości szczepionka „5 w 1”, która zapewnia skuteczną ochronę dzieciom od 6 tygodnia życia przeciwko pięciu chorobom: błonicy, tężcowi, krztuścowi, Hib i wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Shan5 ™ została opracowana i jest produkowana przez firmę Shantha w Hajdarabadzie w Indiach.


Informacje o Sanofi

Sanofi jest globalnym dostawcą usług zdrowotnych, zaangażowanym w odkrywanie, produkcję i dystrybucję leków, które mają poprawić stan zdrowia pacjentów na całym świecie. Firma jest notowana na giełdach w Paryżu (EURONEXT: SAN) oraz w Nowym Jorku (NYSE: SNY). Do Grupy Sanofi w Polsce należą: Sanofi Pasteur, największy na świecie producent szczepionek, Zentiva – lider produkcji leków generycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, Nepentes Pharma, uznany w branży polski producent dermokosmetyków oraz Genzyme, producent leków stosowanych w chorobach rzadkich. Jedna z 80 fabryk Grupy Sanofi na świecie, jest zlokalizowana w Rzeszowie, Grupa Sanofi w Polsce zatrudnia blisko 1000 pracowników. Według danych IMS Health Polska, Grupa Sanofi zajmuje jedno z wiodących miejsc w krajowym rankingu największych firm farmaceutycznych. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. jest członkiem Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Izby Gospodarczej Farmacja Polska, a także członkiem PASMI – Polskiego Związku Producentów Leków bez Recepty. Więcej informacji znajduje się na stronie www.sanofi.pl


Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości

Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia odnoszące się do przyszłości w rozumieniu amerykańskiej ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z roku 1995 (Private Securities Litigation Reform) w aktualnie obowiązującej wersji. W myśl tej definicji stwierdzenia odnoszące się do przyszłości nie stanowią faktów historycznych. Stwierdzenia te zawierają przewidywania i oszacowania wraz z założeniami będącymi podstawą do ich wysnuwania, a także obejmują stwierdzenia dotyczące planów, celów, zamiarów i oczekiwań związanych z przyszłymi wynikami finansowymi, zdarzeniami, działaniami, usługami, opracowywaniem produktów i możliwości, oraz stwierdzenia dotyczące przyszłych wyników. Stwierdzenia odnoszące się do przyszłości zazwyczaj zawierają czasowniki typu „spodziewać się”, „oczekiwać”, „uważać, że...”, „zamierzać”, „szacować”, „planować” i temu podobne. Mimo iż zarząd firmy Sanofi jest przekonany o tym, że oczekiwania zwerbalizowane w owych stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości są uzasadnione, inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że informacje i stwierdzenia odnoszące się do przyszłości uzależnione są od rozlicznych form ryzyka i niepewności, z których wiele nie daje się przewidzieć i z których wiele znajduje się poza kontrolą Sanofi, oraz że owe formy ryzyka i niepewności mogą sprawić, że faktyczne wyniki i rozwój będą znacznie się różniły od tych, które podano, implikowano czy przewidywano w informacjach lub stwierdzeniach odnoszących się do przyszłości. Te czynniki ryzyka i niepewności obejmują między innymi niepewność nierozerwalnie związaną z badaniami naukowymi, przyszłymi danymi klinicznymi oraz analizami, w tym analizami po wprowadzeniu na rynek, decyzjami urzędów rejestracyjnych, takich jak FDA czy EMA, dotyczącymi tego, czy i kiedy zatwierdzić dany lek, produkt lub jego zastosowanie biologiczne, które to decyzje dotyczące dowolnego produktu zgłoszonego do rejestracji wraz z decyzjami dotyczącymi oznakowań i innych aspektów mogą wpłynąć na dostępność lub powodzenie takiego produktu; nieudzieleniem gwarancji, że produkty zgłoszone do rejestracji, o ile zostaną zatwierdzone, odniosą sukces na rynku; przyznaniem innych zezwoleń i sukcesem rynkowym produktów alternatywnych; zdolność Grupy do wykorzystania zewnętrznych możliwości wzrostu, tendencje w zmianach kursów walut i aktualnych stóp procentowych, wpływ polityk ograniczania kosztów i późniejszych zmian w ich treści, średnią liczbę akcji pozostających w obrocie, jak również kwestie omówione lub określone w publicznie dostępnej dokumentacji przedłożonej przez Sanofi instytucjom SEC i AMF, w tym między innymi wymienione w rozdziałach „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenia dotyczące stwierdzeń odnoszących się do przyszłości” w raporcie rocznym Sanofi na formularzu 20 F za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupa Sanofi nie przyjmuje żadnych zobowiązań uaktualniania lub korygowania jakichkolwiek stwierdzeń odnoszących się do przyszłości, chyba że jest to wymagane stosownymi przepisami prawnymi.

 

Kontakt:

Dział Komunikacji Sanofi
Monika Chmielewska-Żehaluk
Dyrektor ds. Komunikacji
Telefon: +48 22 280 07 53,
mob. +48 695 588 881
Monika.Chmielewska-Zehaluk@sanofi.com
www.sanofipasteur.com

Dział Komunikacji Sanofi
Anna Cywińska
Menedżer ds. Komunikacji Zewnętrznej
Telefon: +48 22 280 06 63,
mob. +48 691 433 139
Anna.Cywinska@sanofi.com
www.sanofipasteur.com