Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

WYCOFANIE PRODUKTU LECZNICZEGO Typhim Vi Z POZIOMU APTEK I HURTOWNI FARMECEUTYCZNYCH

03 sierpnia 2018


W wyniku rutynowych badań przeprowadzonych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH stwierdzono, iż 4 z 12 poddanych badaniu próbek produktu leczniczego Typhim Vi (Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum) 0,5 ml, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, nr serii: N1H782V, jest niezgodnych ze specyfikacją. Na tej podstawie Główny Inspektor Farmaceutyczny 2.08.2018 podjął decyzję o wycofaniu z obrotu wyszczególnionej w decyzji serii produktu.

Podmiotem odpowiedzialnym za produkcję jest Sanofi Pasteur S.A., Francja. Firma Sanofi Pasteur Polska, jako przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego, rozpoczęła proces wycofania wyszczególnionej w decyzji serii produktu leczniczego z poziomu aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz podjęła postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie przyczyny nieprawidłowości.

Bezpieczeństwo pacjentów jest dla nas najważniejsze, dlatego ściśle współpracujemy z GIF i hurtowniami, aby proces wycofania produktu leczniczego zakończył się w terminie określonym stosownym rozporządzeniem.