Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

REALIZACJA SZCZEPIEŃ

Pomimo niekwestionowanych sukcesów odnoszonych w dziedzinie szczepień ochronnych, co roku nadal ponad 3 miliony osób umiera z powodu chorób, którym można zapobiec stosując szczepionki. Rosnące, konsekwentne stosowanie szczepień ochronnych pozwoliło na eradykację ospy prawdziwej i zmniejszenie o 99% liczby zachorowań na poliomyelitis na świecie. Odnotowano też znaczny spadek przypadków zachorowań, niepełnosprawności i zgonów z powodu błonicy, tężca, krztuśca, odry oraz zakażeń wywoływanych przez Haemophilus influenzae typu b. Niemniej jednak szczepienia ochronne nadal stanowią wyzwanie.

Od początku lat 90. XX wieku realizacja szczepień (wyszczepialność) wzrosła na całym świecie w nieznacznym stopniu i ustabilizowała się na średnim poziomie 80%. Nadal istnieją istotne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. W roku 2003 oszacowano, że 28 milionów dzieci (27% wszystkich urodzeń) urodziło się w jednym z 32 krajów, w których realizacja szczepień wynosi mniej niż 70%, a kolejnych 10 milionów żyje w krajach o poziomie wyszczepialności poniżej 50%.

Historia wyraźnie pokazuje, że obniżenie wyszczepialności może prowadzić do nawrotu występowania choroby w populacjach uprzednio chronionych. W ostatnich latach pojawiły się duże ogniska zachorowań: epidemia błonicy we Wspólnocie Niepodległych Państw w latach 90. XX wieku, która osiągnęła poziom ponad 50 000 przypadków zachorowań w 1995 r. Sytuacja ta wyraźnie pokazuje, jak istotny dla kontrolowania chorób zakaźnych i dla możliwości eradykacji niektórych z nich w przyszłości jest nieustanny nadzór i dążenie do maksymalnej realizacji szczepień.

Sanofi Pasteur, mając na celu ochronę i poprawę stanu zdrowia ludzi na całym świecie, przyczynia się do realizacji światowej strategii w zakresie wybranych szczepień ochronnych przedstawionej przez Światowe Przymierze na rzecz Szczepionek i Szczepień Ochronnych (GAVI Alliance). Strategia ta zakłada. że najpóźniej do 2010 roku wyszczepialność w zakresie podstawowych szczepień osiągnie 90% we wszystkich krajach, a w poszczególnych regionach nie będzie niższa niż 80%.

Przy stabilnym i wysokim poziomie wyszczepialności, liczba zachorowań się zmniejsza, a choroba nawet może zostać wyeliminowana. Na przykład liczba odnotowanych w Europie przypadków odry spadła z 200 000 w 1994 r. do 30 000 w roku 2003. Co więcej, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w 2002 r., że Europa jest obszarem wolnym od poliomyelitis.

Kolejnym wyzwaniem dla Światowej Organizacji Zdrowia jest eliminacja odry i różyczki do roku 2010. Dzięki Measles Initiative, kampanii na rzecz walki z odrą prowadzonej w latach 1999–2005 przez UNICEF i Światową Organizację Zdrowia, pomiędzy rokiem 2001 a 2005 przeciw odrze zaszczepiono ponad 217 milionów dzieci, głównie w Afryce. Liczba zgonów spowodowanych tą chorobą spadła o 60%, z czego 72% przypadków dotyczyło Afryki. Szacuje się, że szczepienia ochronne pozwoliły uniknąć niemal 7,5 miliona przypadków śmiertelnych spowodowanych tą chorobą.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia.