Jesteś tutaj:

  • Home
  • >
  • Transparency

Tools Content :

 

Relacje z przedstawicielami zawodów medycznych

 

Dane związane z płatnościami dokonywanymi na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia dostępne są pod poniższymi linkami - Raport za rok 2017:

 

Świadczenia uzyskane przez przedstawicieli zawodów medycznych (Transfers of Value to Health Care Professionals) w 2017 roku


Świadczenia uzyskane przez organizacje ochrony zdrowia(Transfers of Value to Health Care Organisations) oraz świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową(Transfers of Value Research & Development) w 2017 rokuNota metodologiczna Sanofi Pasteur Polska (PL)(EN)Dane związane z płatnościami dokonywanymi na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia dostępne są pod poniższymi linkami - Raport za rok 2016:

 

Świadczenia uzyskane przez organizacje ochrony zdrowia(Transfers of Value to Health Care Organisations) oraz świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową(Transfers of Value Research & Development)Nota metodologiczna Sanofi Pasteur Polska (PL)(EN)Dane związane z płatnościami dokonywanymi na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia dostępne są pod poniższymi linkami - Raport za rok 2015:

 


Świadczenia uzyskane przez organizacje ochrony zdrowia(Transfers of Value to Health Care Organisations) oraz świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową(Transfers of Value Research & Development)Nota metodologiczna Sanofi Pasteur Polska (PL)(EN)Platforma Sanofi Pasteur dla Kodeksu Przejrzystości

Platforma Sanofi dla Kodeksu Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości

Kodeks Przejrzystości

WSPÓŁPRACA OPARTA NA PRZEJRZYSTOŚCI

Dlaczego przejrzystość jest tak ważna?

Współpraca pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia jest niezbędnym warunkiem umożliwiającym rozwój i skuteczne wprowadzanie innowacyjnych leków, a także kształtowanie badań i rozwoju leków. Zwiększanie przejrzystości tych relacji, obecnie już objętych regulacjami, ma na celu poprawę współpracy pomiędzy innowacyjnymi firmami farmaceutycznymi, przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia.

Do czego zobowiązuje się Sanofi w ramach przestrzegania zasad przejrzystości?

Przejrzystość zwiększa wiarygodność firmy, buduje wizerunek firmy etycznej oraz wzmacnia zaufanie wśród interesariuszy. Przyjmując zasadę przejrzystości, zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich regulacji w tym zakresie.

Począwszy od czerwca 2016 r., jako członek Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA), Sanofi publikuje szczegóły swojej współpracy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w całej Europie. Publikowane są m.in. informacje o świadczeniach przekazywanych organizacjom ochrony zdrowia w postaci grantów badawczych i edukacyjnych oraz o świadczeniach na rzecz poszczególnych przedstawicieli zawodów medycznych, takich jak: finansowanie udziału w kongresach naukowych, spotkaniach edukacyjnych, honoraria dla wykładowców, wynagrodzenia za konsultacje i prace w komitetach doradczych.

Dlaczego współpracujemy z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia?

Przedstawiciele zawodów medycznych i organizacje ochrony zdrowia, z którymi współpracujemy, udostępniają nam wiedzę specjalistyczną o dużej wartości merytorycznej, opartą na doświadczeniach zgromadzonych w toku praktyki zawodowej. Wiedza ta stanowi istotne wsparcie dla naszych prac zmierzających do podniesienia jakości opieki nad pacjentami, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.