Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

Wyzwania działalności produkcyjnej

Produkcja szczepionek jest procesem złożonym i wymaga bardzo ścisłej kontroli na każdym jego etapie. Wytwarzanie szczepionki może trwać do 22 miesięcy. Około 70% tego czasu przeznacza się na kontrolę jakości.

Zaspokajanie światowego zapotrzebowania przy jednoczesnej konieczności spełniania standardów jakości i wymagań dopuszczenia do obrotu stanowi ciągłe wyzwanie. Strategia produkcji naszych szczepionek polega na globalnym zarządzaniu i lokalnej realizacji, co pozwala na stałe zaspokajanie potrzeb zdrowia publicznego poprzez dostarczanie szczepionek na czas.

Zdolność przewidywania

Produkcja szczepionek wymaga umiejętności przewidywania. Cykl produkcji szczepionek trwa długo, a zdolność produkcyjna w określonym momencie jest ograniczona i nie może zostać zwiększona, gdyż budowa nowego zakładu produkcyjnego trwa od 4 do 6 lat.
Poza przewidywaniem zapotrzebowania, bardzo ważna jest zdolność odpowiedzi na niespodziewane zapotrzebowanie ze strony publicznej służby zdrowia wynikające z nagłej potrzeby, pojawienia się ognisk zachorowań, epidemii czy aktów bioterroryzmu. Sanofi Pasteur przechowuje bezpieczną rezerwę  szczepionek na wypadek, gdyby nagle wystąpiło na nie duże zapotrzebowanie.

Ilość

Każdego roku firma Sanofi Pasteur wytwarza ponad 1 miliard dawek szczepionek, co umożliwia zaszczepienie ponad 500 milionów osób na całym świecie.

Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie, co roku przeznaczamy na inwestycje 10% naszego dochodu.

Obecność firmy na całym świecie pozwala sprostać wyzwaniu związanemu z ogromną skalą produkcji, przy jednoczesnym uwzględnieniu wsparcia potrzeb publicznej służby zdrowia, związanych z nieprzewidzianym zapotrzebowaniem, powstaniem ognisk zachorowań i epidemii.

Jakość

Chcemy, aby firma Sanofi Pasteur stanowiła synonim jakości. Dlatego też przykładamy ogromną wagę do jakości i dbamy o to, by każdy pracownik firmy w codziennych obowiązkach miał to na uwadze. Na przykład stosujemy spójny system zarządzania zimnym łańcuchem, który powoduje, że opakowania naszych szczepionek utrzymują prawidłową temperaturę podczas dostaw. Jest to istotne dla zapewnienia skuteczności szczepionek, od momentu produkcji do ich podania. Aby osiągnąć taki poziom jakości, Sanofi Pasteur podjęło określone działania : przestrzeganie standardów dobrej praktyki wytwarzania i dystrybucji oraz zasad zarządzania i ocenę wyników.

Aby nieustannie podnosić poziom satysfakcji klientów i spełniać wymagania związane z dopuszczaniem do obrotu, a jednocześnie pozostać firmą bardzo konkurencyjną, zespół ds. jakości działa w ścisłej współpracy z osobami zarządzającymi produkcją. Razem określają zasady i wytyczne związane z jakością i gwarantują, że procesy odpowiadają standardom dobrej praktyki wytwarzania.