Jesteś tutaj:

Tools Content :

 

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM

Firma Sanofi Pasteur zainteresowana jest współpracą z partnerami, którzy podzielaliby nasze dążenia do innowacyjności i doskonałości, stając się jednocześnie częścią historii sukcesu na rynku. Nasze zróżnicowanie kulturowe i geograficzne umożliwia nam skuteczną współpracę z szerokim wachlarzem partnerów na całym świecie.

Jesteśmy na czele pod względem walki z nowymi chorobami zakaźnymi, jak również pod względem rozszerzania szczepień na wszystkie grupy wiekowe, w tym nastolatków i osoby starsze.

Jesteśmy zainteresowani możliwościami oceny technologii związanych z opracowywaniem i produkcją szczepionek dla ludzi — zarówno szczepionek o działaniu profilaktycznym, jak i leczniczym, w tym leków przeciw chorobom zakaźnym i przewlekłym.

Firma Sanofi Pasteur jest głęboko zaangażowana we współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z głównymi uniwersytetami, instytutami badawczymi, organizacjami rządowymi, firmami biotechnologicznymi oraz kontraktowymi organizacjami badawczymi. Nasza współpraca dotyczy praktycznie wszystkich aspektów opracowywania szczepionek, w tym badań na wczesnym etapie.

Do przykładów bieżącej współpracy oraz inwestycji należą: szczepionki przeciw gorączce Denga, japońskiemu zapaleniu mózgu, zapaleniu płuc, zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych oraz gruźlicy; pediatryczne szczepionki skojarzone; przeciwciała monoklonalne przeciw wściekliźnie; zakrojona na szeroką skalę produkcja wirusowa oparta na hodowli komórkowej; adjuwanty i immunomodulatory; produkcja szczepionek skoniugowanych; systemy aplikacji szczepionek.
Współpracując z Sanofi Pasteur, będziecie współdziałać z multidyscyplinarnym zespołem o wieloletnim doświadczeniu, co zapewnia skuteczne partnerstwo przynoszące korzyści wszystkim stronom.

Takie podejście wykorzystuje wartościowe umiejętności wspólnej pracy, które koncentrują się na wzajemnych relacjach poprzez ułatwianie komunikacji, zrozumienia i jasnych oczekiwań przez cały okres trwania projektu. W połączeniu z techniczną kompetencją, taka równowaga zapewnia dobrze dopracowane środowisko dla rozwoju waszej technologii.